Projekty UE

Gdański Klub Sportowy Gedania 1922 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.01.Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, „Sport i nauka – edukacja przyszłości w Gedanii”, RPPM.03.01.00-22-0049/16

Celem projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Skierowany jest do:
1 dzieci w wieku przedszkolnym
2 nauczyciele
3 opiekunowie prawni dzieci

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do utworzenia dodatkowych 50 miejsc dla dzieci w wieku obowiązku przedszkolnego, które będą utrzymywane co najmniej przez 5 lat od zakończenia projektu. Rezultatem projektu będą również zwiększone kompetencje u co najmniej 90% nauczycieli, a także u rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, którzy będą mogli stosować je podczas procesu wychowawczego i codziennych zajęć z dziećmi.

Wartość projektu: 1.844.038,51 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.567.432,73 zł

Czas realizacji: 2016-07-01 - 2020-12-31

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Edukacji bez Granic i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
26 0.045224905014038